Ta strona używa ciasteczek (plików cookies) aby świadczyć usługi na bardzo wysokim poziomie. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z tym, że zgadzasz się na ich wykorzystanie. Polityka Prywatności.
   Płyn H – Heat 1litr preparat do czyszczenia wymienników ciepła i nagrzewnic
   Płyn H – Heat 1litr preparat do czyszczenia wymienników ciepła i nagrzewnic

   Płyn H – Heat 1litr preparat do czyszczenia wymienników ciepła i nagrzewnic

   Opinie (0)
   119,99 zł
   Brutto
   Niedostępny
   Litr :
   Ilość:

    Preparat do czyszczenia wymienników ciepła i nagrzewnic

    • usuwa złogi powstałe w wyniku procesów spalania

    • nie wymaga stosowania środków neutralizujących

    • nie reaguje z aluminium i aluminium-krzemowym

    • usuwa wszelkie zanieczyszczenia z wymienników

    • przywraca pierwotną sprawności podzespołów

    • nie zawiera kwasu amidosulfonowego

    • nie zawiera kwasu solnego    HAWKO H - HEAT Środek do czyszczenia wymienników ciepła wszelkiego typu oraz nagrzewnic w kotłach gazowych. Produkt usuwa wszelkie złady i zanieczyszczenia powstające na ściankach w tym kamienie wapienne i zewnętrzne osady powstałe powstać procesu spalania w nagrzewnicach kotów gazowych. Przywraca pełną sprawność i cyrkulację wymienników ciepłą.    SPOSÓB UŻYCIA

    HAWKO H - HEAT Do czyszczenia wymienników należy używać przy pomocy pompy czyszczącej cyrkulacyjnej z odstojnikiem w czasie do 4h. Wymiennik zdemontować bądź zrobić krótki obieg na instalacji. Po zakończeniu czyszczenia wymiennik dokładnie wypłukać i zamontować ponownie w instalacji. Do czyszczenia nagrzewnic stosować metodę zanurzeniową w ciepłej wodzie z dodatkiem preparatu. Po zakończeniu czyszczenia nagrzewnice dokładnie opłukać i zamontować ponownie.    DOZOWANIE:

    5 do 15 % HAWKO H - HEAT, 5 do 15 litrów na 100 litrów czynnika w układzie.    WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

    GĘSTOŚĆ: 1,15 g/cm3

    POSTAĆ: CIECZ O ZABARWIENIU BRĄZOWYM, GOTOWA DO UŻYCIA

    pH: 10    OSTRZEŻENIA:

    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H302 Działa drażliwie po połknięciu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

    Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260 Nie wdychać mgły/par/ rozpylonej cieczy P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 + P330+331 W PRZYPADKU POŁKNI ĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów P303+P361 +353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórze pod strumieniem wody lub prysznicem P305+P351 +P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / Lekarzem

    Hawko

    Specyficzne kody

    Brak opinii klientów.

    Napisz swoją opinię
    Płyn H – Heat 1litr preparat do czyszczenia wymienników ciepła i nagrzewnic

    16 innych produktów w tej samej kategorii:

    Płyn H – Heat 1litr preparat do czyszczenia wymienników ciepła i nagrzewnic

    119,99 zł
    Brutto